Potřebujete poradit ? 777 99 44 66

Broušení drahých kamenů

Broušení
Zpracování kamenů v brusírně probíhá s použitím nejmodernějších ve světě dostupných zařízení a technologií. Každý použitý brus je nejprve modelován na počítači za pomoci speciálního softwaru. Teprve po zadání optických vlastností daného kamene dojde ke zkušební projekci průchodu světelných paprsků počítačově modelovaným brusem. K vlastnímu broušení kamenů dochází až poté, co je dosaženo optimálního optického efektu při počítačové simulaci. Všechny kameny jsou broušeny na japonských přístrojích IMAHASHI pomocí přesného kvadrantu.


Broušení barevných drahých kamenů

Surovina
Pokud je to možné, nakupujeme kameny ve formě suroviny, která je poté broušena v brusírně v Ostravě. Dlouhodobá spolupráce s řadou těžebních společností po celém světě umožňuje dosáhnout výhodných vstupních cen. Surové kameny vybíráme jen takové, které splňují veškeré požadavky na kvalitu.  

Kvalita produkce
Mimo pečlivého výběru drahokamových surovin je velká pozornost věnována odborné přípravě pracovníků. Ti procházejí odbornými kurzy v GIA (Gemological Institute of America) a v ČGL (Česká Gemologická Laboratoř). Posuzování kvality kamenů (grading) probíhá vždy za předepsaných světelných podmínek s použitím nejkvalitnějších gemologických pomůcek. Na přání zákazníka jsou kameny vybaveny certifikátem České Gemologické Laboratoře s podpisem graduovaného gemologa s titulem G.G. (Gemological Institute of America) a soudního znalce v oboru drahých kamenů. Touto bezprecedentní náročností dokážeme zaručit svým zákazníkům, že kameny, které kupují od naší společnosti, opravdu mají deklarované vlastnosti a kvalitu.