Potřebujete poradit ? 777 99 44 66

Brus

Tvar brusu je první vlastností, kterou popisujeme. V současnosti je nejrozšířenějším tvarem kulatý brus. Jeho nejvýznamnější varianta - klasický kulatý briliantový brus - má 57 faset (58 pokud je navíc sbroušena spodní špička - kaleta).

Jeho počátky sahají na konec 19. století, kdy první úspěšné experimenty s tímto typem brusu provedl americký brusič Henry Morse. Precizně byl popsán a matematicky zdůvodněn dalším americkým brusičem Tolkowským v roce 1919.

V posledních letech se čas od času objevují pokusy o modifikaci klasického briliantového brusu (zejména brusy s větším množstvím faset). Jakkoli jsou tyto pokusy určitě zajímavým oživením, nepodařilo se žádnému z nich získat na trhu významnější podíl. Stále platí, že co krásy a dokonalosti je klasický brilinatový brus s 57 fasetami dosud nepřekonaný.

 

Proporce hodnocené u kulatého briliantového brusu

 

V současnosti je na trhu i množství efektních brusů dalších tvarů.

Schémata nejznámějších brusů

 

Hodnocení kvality brusu diamantů probíhá ve třech krocích. Zvlášť se hodnotí proporce, symetrie a kvalita opracování kamene.

Proporce se dříve hodnotily jen jako soubor číselných měření rozměrových a úhlových parametrů brusu (tyto parametry zahrnují zejména průměr kamene v rundistě, velikost tabulky, celkovou výšku, výšku korunky a úhel hlavních faset korunky, šířku rundisty, hloubku pavilonu a úhel hlavních faset pavilonu a velikost kalety). Naměřené hodnoty se porovnávaly s tabulkami a podle výsledku porovnání byl stanoven stupeň kvality proporcí brusu.

Moderním trendem je hodnocení skutečného vzhledu vybroušeného diamantu. Vzhled diamantu závisí ve vysoké míře na kvalitě jeho vybroušení. Nový přístup proto namísto číselného hodnocení proporcí brusu diamantů stále více vyhodnocuje to, jak vybroušený kámen působí navenek. Nejdůležitějšími hodnocenými parametry jsou:

  • brilance (hodnotí množství odraženého bílého světla z vybroušeného kamene)
  • oheň (vyjadřuje spektrální barvy, do kterých se rozkládá světlo vycházející z vybroušeného kamene)
  • jiskření (znamená stupeň hry barev při pohybu vybroušeným kamenem nebo při pohybu hlavy pozorovatele)

Nejkvalitněji provedený brus může mít efekt srdce a šípy. Diamant vybroušený ideálním brusem nejlepším možným způsobem kombinuje vliv jednotlivých parametrů na konečný vzhled kamene. Kámen je živý a jiskřivý, upoutá na první pohled.

Výhody ideálního brusu:

  • vynikající vzhled daný ideální kombinací brilance, ohně a jiskření při pohybu kamenem
  • má nižší karátovou hmotnost (a tedy levnější) než většina „normálně“ broušených kamenů, protože přísné požadavky na přesnost parametrů brusu zcela vylučují broušení „na výtěžnost“
  • snadné párování, protože požadavek na přesné parametry kamenů zabezpečuje vysokou podobnost vnějšího vzhledu

Srdce a šípy

Ideální brus ukazuje při pozorném sledování kamene (nebo za pomoci jednoduše upravené lupy) specifické obrazce – „šípy“ při pohledu shora a „srdce“ při pohledu ze spodní strany. Přesně dodržené parametry výbrusu a vysoká přesnost opracování jsou podmínkou pro vznik těchto obrazců - pokud se obrazce objeví, jsou známkou ideálního výbrusu.

Efekt srdce šípy:

Brus srdce šípy

 

Faktory určující stupeň symetrie brusu jsou zejména pozice tabulky a kalety ve středu brusu, stejnoměrná velikost, pravidelnost a souměrnost faset, rundisty a kalety.

Kvalita opracování hodnotí v principu kvalitu povrchu vybroušeného kamene. Nejčastěji se vyskytujícími vadami jsou nerovný nebo spálený povrch faset, rýhy na fasetách, abraze na hranách, na povrchu viditelné linie srůstu původních krystalů, různá poškození hran, ploch nebo špičky (kalety) pavilonu.