Potřebujete poradit ? 777 99 44 66

Čistota

Stupeň čistoty diamantu je určen množstvím v něm obsažených nečistot - cizorodých látek (inkluzí) nebo mechanických poruch (zpravidla fisur). Nejcennější jsou samozřejmě diamanty zcela čisté, potom cena klesá s množstvím, velikostí a nápadností vnitřních poruch.

Mezi nejčastější inkluze patří krystaly jiných nerostů nebo dalších diamantů, bodové inkluze nebo jejich shluky, štěpné nebo lomné fisury (pera), vnitřní růstové linie a další. Někdy dochází ke kombinaci více druhů nečistot – například fisury kolem krystalických inkluzí.

Klasifikace čistoty diamantů a jejich vyznačování v diagramech

 

Stupeň dle
GIA a ČGL
Podstupeň Popis přípustných vad
FL
Flawless
 
Diamant neobsahuje žádné vnější ani vnitřní nečistoty nebo nehomogenity viditelné při 10-násobném zvětšení. Tento stupeň čistoty rozlišuje poze GIA.
IF
Internally
flawless
(l.c.
loupe-clean)
  Diamant neobsahuje žádné vnitřní vady viditelné při 10-násobném zvětšení.
Termín IF používá GIA.
Termín loupe-clean používají klasifikace dle normy International Diamond Council.
VVS
Very very
small
inclusions
VVS1 Diamanty obsahují velmi malé inkluze, velmi těžko objevitelné s použitím 10-násobně zvětšující lupy.
VVS2
VS
Very small
inclusions
VS1 Velmi malé inkluze, obtížně registrovatelné s použitím 10-násobné zvětšující lupy.
VS2
SI
Small
inclusions
SI1 Malé inkluze snadno objevitelné kvalifikovaným pozorovatelem při použití 10-násobné zvětšující lupy. V některých případech mohou být inkluze viditelné pouhým okem.
SI2
I
Included
(P
Pique)
I1 - P1 Inkluze zpravidla viditelné v broušeném kameni pouhým okem, které nemají negativní vliv na optické vlastnosti nebo soudržnost diamantu.
Termín I1 používá GIA.
Termín P1 používají klasifikace dle normy International Diamond Council.
I2 - P2
Inkluze snadno viditelné v broušeném kameni pouhým okem, mající vliv na optické vlastnosti nebo soudržnost diamantu.
Termín I2 používá GIA.
Termín P2 používají klasifikace dle normy International Diamond Council.
I3 - P3
Rozsáhlé inkluze velmi snadno viditelné v broušeném kameni pouhým okem, ovlivňující optické vlastnosti i soudržnost diamantu.
Termín I3 používá GIA.
Termín P3 používají klasifikace dle normy International Diamond Council.

 

Úpravy čistoty diamantů

U diamantů s nižšími stupni čistoty (obvykle stupně I1-I3 (P1-P3), méně často SI) se můžeme někdy setkat s dodatečnou upravovou pro zlepšení jejich čistoty. Tmavé inkluze nacházející se uvnitř kamene jsou navrtány laserem a potom mohou být chemicky vylouženy a tím zesvětleny. Fisury vystupující na povrch kamene mohou být vyplňovány speciálním vysoce lomným sklem, které dokáže tyto fisury do určité míry zamaskovat. V případě výplně fisur sklem (tzv. plněné diamanty) pokyny International Diamond Council výslovně zakazují certifikaci takových kamenů. U kamenů vrtaných laserem postačí v certifikátu upozornění "Clarity enhanced" - čistota dodatečně upravena.