Potřebujete poradit ? 777 99 44 66

Ložiska drahých kamenů

Smaragd

Nejkvalitnější smaragdy světa se stále nacházejí v kalcitových žilách protínajících grafitické břidlice v kolumbijských Andách. Ložiska jsou v širokém okolí měst Muzo (Muzo, Cosquez a La Pita) a Chivor. Další ložiska smaragdů jsou v afrických státech  Zambii a Zimbabwe. Méně kvalitní smaragdy se těží v Brazílii (státy Goiás, Bahia a Minas Gerais). Menší ale občas velmi kvalitní smaragdy pocházejí z vysokohorských oblastí v Afghanistánu a Pákistánu. Historické ložisko Habachtal u Zillertalu v rakouských Alpách je už jenom mineralogickou zajímavostí.

Safír

Safír je jedním z mála drahokamů, nacházejících se na všech obydlených kontinentech. Ve výskytu safírů vévodí Asie s nejkvalitnějšími safíry světa – ložisko v Kašmíru v severozápadní Indii poskytlo na přelomu 19. a 20. století nejkvalitnější modré safíry světa. Krásné safíry také poskytlo klasické ložisko rubínu Mogok v Myanmaru (dříve Barma).  Řada kvalitních safírů pocházela také ze Srí Lanky (dříve Ceylon). V současnosti  dodává na světové trhy velké množství safírů africký ostrov Madagaskar.  Austrálie byla v 70. a 80. letech 20. století největším světovým exportérem safírů z ložisek ve státech Queensland a New South Wales. V USA jsou ceněny safíry z vlastních ložisek ve státě Montana. Nejznámějším evropským výskytem je slavná historická lokalita na Jizerské louce v severních Čechách.    

Rubín

Klasická lokalita nejkrásnějších rubínů Mogok v Myanmaru (dříve Barma) v současnosti poskytuje minimum kvalitních kamenů. Ve druhé polovině 90. Let minulého století se pozornost v Myanmaru soustředila na novější ložisko Mong Hsu, kde jsou rubíny kvalitou nižší než v Mogoku, navíc je zapotřebí provést u těchto kamenů poměrně značné úpravy (tepelná úprava za přítomnosti aditiv). V posledních letech se dostávají na světové trhy rubíny z ložisek ve východní Africe – zejména z Mosambiku a Tanzánie. Z Madagaskaru přichází vysoké množství levných rubínů, které prošly výraznou úpravou – často až rozpadající se masa původního rubínu je zpevněna takovým množstvím skelné hmoty, že není jisté, za kámen obsahuje více skla nebo skutečného rubínu. Bohužel tato úprava není vždy zákazníkovi přiznána. V menším množství rubíny přicházejí z horských nalezišť v Afghánistánu a Pákistánu.

Drahý opál

Kdysi se těžily opály ve východoslovenském Dubníku. Tato ložiska jsou dnes víceméně vyčerpána a byla nahrazena kvalitními opály z Austrálie. Nejkrásnějšími opály jsou kameny z Lightning Ridge (podle místa nedaloko od města, kde zabil blesk stádo ovcí, pastevce i jeho psa) v australském státe New South Wales. Lightning Ridge proslavily černé opály, zatímco tzv. bílé opály se těží na další slavní australské lokalitě - Coober Pedy ve státě South Australia.  

 

 

Akvamarín

V současnosti jsou kvalitní akvamaríny těženy zejména ve státech Minas Gerais v Brazílii a v Mozambiku. Brazilské krystaly pocházejí ze zvětralých pegmatitových žil, které jsou těženy povrchovými doly nebo nehlubokými štolami.